دوفصل نامه علمی ترویجی منادی امنیت فضای تولید و تبادل اطلاعات( افتا)- هیات تحریریه
هیأت تحریریه

حذف تصاویر و رنگ‌ها

  دکتر ابراهیمی آتانی - رضا

  استادیار دانشگاه گیلان

  دکتر احمدیان عطاری – محمود

  دانشیار دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدی طوسی

  دکتر خرازی – مهدی

  استادیار دانشگاه صنعتی شریف

  مهندس رستمی - حبیب

  استادیار جهاد دانشگاهی صنعتی شریف

  دکتر شیخ‌زادگان – جواد

  دانشیار دانشکده امام باقر (ع)

  دکتر عارف – محمّدرضا

  استاد دانشگاه صنعتی شریف

  مهندس مهاجری – جواد

  استادیار دانشگاه صنعتی شریف

  دکتر هاشمی – محمودرضا

  استادیار دانشگاه تهران

نشانی مطلب در وبگاه دوفصل نامه علمی ترویجی منادی امنیت فضای تولید و تبادل اطلاعات( افتا):
http://monadi.isc.org.ir/find.php?item=1.41.16.fa
برگشت به اصل مطلب