دوفصل نامه علمی ترویجی منادی امنیت فضای تولید و تبادل اطلاعات( افتا)- درباره نشریه
منادی امنیت فضای تولید و تبادل اطلاعات(افتا)

حذف تصاویر و رنگ‌ها

  منادی امنیت فضای تولید و تبادل اطلاعات(افتا)

  پس از تأسیس انجمن رمز ایران در سال ۱۳۷۹، خبرنامه انجمن از سال ۱۳۸۰ با نام منادی توسط کمیته ارتباطات انجمن به صورت گاه‌نامه منتشر شد که در آن اخبار مربوط به فعالیت‌های انجمن و اخبار مرتبط با موضوعات رمز و امنیت اطلاعات از قبیل برگزاری همایش، سمینارها و از این قبیل که در داخل یا خارج از کشور بوقوع می‌پیوستند و یا پایان‌نامه‌های دانشجویی که در زمینه‌های رمز و امنیت در داخل کشور به‌تازگی انجام شده و یا در شرف دفاع بودند، در تعداد صفحات و شمارگان پایین انتشار می‌یافت. پس از چند سال تصمیم بر آن شد که علاوه‌بر اخبار، مطالب علمی - تحقیقی نیز در منادی گنجانده شود و به دنبال آن کمیته ارتباطات با همکاری کمیته علمی انجمن، فصل‌نامه علمی - خبری منادی را منتشر ساخت که در آن علاوه‌بر اخبار فعالیت‌های انجمن و اخبار همایش‌ها، سمینارها و فعالیت‌های علمی - تحقیقی مرتبط ، در هر شماره دو سه مقاله یا مطلب علمی - تحقیقی نیز درج و انتشار می‌یافت. در اواسط سال ۱۳۹۰ شورای اجرایی انجمن تصمیم گرفت که بر غنای علمی نشریه مذکور افزوده و انتشار آن را به‌صورت دوفصل‌نامه تحت عنوان منادی " امنیت فضای تولید و تبادل اطلاعات " (افتا) با درجه علمی - ترویجی ادامه دهد. ازاین‌رو فعالیت‌های مقدماتی انتشار دوفصل‌نامه مذکور با درجه علمی - ترویجی اوایل پاییز ۱۳۹۱ به چاپ رسید و منتشر شد. متعاقب آن اقدامات لازم جهت اخذ اعتبار درجه علمی – ترویجی و مجوز انتشار برای دوفصل‌نامه مذکور با جدیت ادامه یافت.

در حال حاضر با توجه به آئین‌نامه نشریات علمی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری مصوب ۱۳۹۸/۰۲/۰۲، این دوفصل‌نامه با عنوان مجله علمی منتشر می‌شود و تلاش می‌کند در قالب یک مرجع معتبر برای انتشار مقالات فارسی اساتید و دانش‌پژوهان حوزه رمزشناسی و امنیت اطلاعات و ارتباطات در خدمت جامعه علمی کشور باشد.

 

 صاحب امتیاز: انجمن رمز ایران

 مدیر مسؤول: دکتر محمّدرضا عارف

 سردبیر: دکتر محمدرضا عارف

 مدیر اجرایی: محمّد اسماعیل قاصدی

 

 

نشانی مطلب در وبگاه دوفصل نامه علمی ترویجی منادی امنیت فضای تولید و تبادل اطلاعات( افتا):
http://monadi.isc.org.ir/find.php?item=1.40.13.fa
برگشت به اصل مطلب